Tag: ஜப்பானில் இன்று அதிகாலை 6.4 ரிக்டர் அளவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்

ஜப்பானில் இன்று அதிகாலை 6.4 ரிக்டர் அளவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்

ஜப்பானின் ஹொன்ஷூவின் கிழக்கு கடற்கரையில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் ஜப்பானில் இன்று அதிகாலை 6.4 ரிக்டர் அளவில் சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கம்* #Japan #earthquake