மக்களுக்கு தேவையான அத்தியாவசிய பொருட்கள், சேவைகள் தடையின்றி கிடைக்க 24 மணி நேரமும் தொடர்பு கொள்ள எண்கள் அறிவிப்பு

மாநில கட்டுப்பாட்டு மைய எண்- 1070

தலைமை செயலக கட்டுப்பட்டு மைய எண் – 044-2567 1764, 2657 1012

மாவட்ட அவசர கட்டுப்பாட்டு மைய எண் – 1077

அம்மா அழைப்பு மைய எண் – 1100-ல் 24 மணி நேரமும் தொடர்பு கொள்ளலாம்

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *