நெதர்லாந்திலிருந்து தபால்மூலம் கடத்தி வரப்பட்ட புளுபனிசர் என்ற போதை மாதிரை பார்சலை சுங்கத்துறை அதிகாரிகள் கைப்பற்றி விசாரணை

இதன் மதிப்புரூ .30லடசம்.இதனைத்தொடர்ந்து ரிஷிகேஷ் என்பவரை கைது செய்து விசாரனை நடத்தப்பட்டது

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *