பணம் வைத்து விட்டு சென்றால்
உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு  நல்லது.
மரம் வைத்து விட்டு சென்றால்
ஊருக்கே நல்லது….
ALL CAN TRUST சார்பில் இன்று (19.01.2020)
தூத்துக்குடி *அழகேசபுரம் மெயின் ரோடு* பகுதியில் *மரக்கன்றுகள்* நட்டிய போது….

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *