சிறந்த பள்ளிக்கான விருது பெற்ற மலைக்கிராம பள்ளி

திருப்பத்தூர் மாவட்டம் சிந்தகமானிபெண்டா என்ற மலைகிராமத்தில் உள்ள அரசு நடுநிலைப்பள்ளி திருப்பத்தூர் மாவட்டத்துக்கான சிறந்த பள்ளி விருதை பெற்றுள்ளது.

இதையடுத்து இந்த பள்ளியில் பணியாற்றும் ஆசிரியர்களை அழைத்து மாவட்ட ஆட்சியர் வாழ்த்து தெரிவித்தார்.

மேலும் இந்த பள்ளியில் உள்ள ஆசிரியர் அருண்குமார் மாணவர்களுக்கு தனது சொந்தபணத்தில் தொழில்நுட்பத்துடன் பாடம் கற்பித்ததற்காக பல்வேறு விருதுகளையும் பெற்றுள்ளார்.

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *