பெண்கள் காவலன் செயலியை பயன்படுத்துங்கள்..!

பெண் குழந்தைகளுக்கும், பெண்களுக்கும் காவல்துறை என்றும் பாதுகாப்பாக செயல்படுகிறது, பெண்கள் அனைவரும் காவலன் செயலியை பயன்படுத்துங்கள்..

– திருவள்ளூர் மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் அரவிந்தன்

#Tiruvallur #WomenSafety #TNPolice

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *