ஓமன் சுல்தான் கபூஸ் பின் சையத் அல் சையத் மறைவிற்கு பிரதமர் மோடி இரங்கல்..

#Oman #sultanqaboos #PMModi

 

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *