வழக்கறிஞர் வீட்டில் 70 சவரன் நகைகள் கொள்ளை..

பழனியில் வழக்கறிஞர் அருளானந்தம் முத்துக்குமாரசாமி என்பவர் வீட்டில் 70 சவரன் நகைகள் கொள்ளை..

வழக்கறிஞர் குடும்பத்துடன் வெளியில் சென்றிருந்த நிலையில், வீடு புகுந்து துணிகரக் கொள்ளை..

#Palani

 

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *