சென்னையில், 11.01.2020

பெட்ரோல் ஒரு லிட்டர் ரூ.78.98 ஆகவும்,

டீசல்,ஒரு லிட்டர் ரூ.73.10ஆகவும் உள்ளது.

#PetrolPrice #DieselPrice

 

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *