மத்திய பிரதேசத்தில் புத்தாண்டு கொண்டாட்டத்தின் போது தொழில் அதிபரின் பண்ணை வீட்டில் 70 அடி உயரத்தில் இருந்து லிப்ட் விழுந்து 6 பேர் பலியானார்கள்.

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *