சோழவரம் காங்கிரஸ் கமிட்டி தலைவராக வரதராஜன்

தலைமையில் வேட்பாளராக போட்டியிடும் தமிழ் தாயார் திருமதி தேனி குமரய்யா என்பவருக்கு வாக்குகள் சேகரித்தார்

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *