சிங்கார சென்னை 2.0

சிங்கார சென்னை நிலைமையை பாருங்கள்

பொதுமக்கள் பயன்பாட்டிற்கு  மூடி கிடப்பது சிங்கார சென்னையா

மத்திய கைலாஷ் பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகில்

அனைவரும் மறக்காமல் ஷேர் செய்யுங்கள் மற்றவர்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்கள்

#அரசு #மலர் #news

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *