மெட்ரோ ரயில் பணியை முன்னிட்டு, புரசைவாக்கம் பகுதியில் போக்குவரத்து  மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டுள்ளது .

    புரசைவாக்கம் நெடுஞ்சாலையில் அபிராமி தியேட்டர் எதிரில் மெட்ரோ இரயில் நிலையம் கட்டுமான அலுவல் துவக்கப்பட உள்ளதால், 19.10.2021 செவ்வாய்கிழமை அன்று முதல் புரசைவாக்கம் நெடுஞ்சாலையில் மில்லர்ஸ் சாலை சந்திப்பு முதல் கெல்லீஸ் சந்திப்பு வரை ஒரு வழி பாதையாக மாற்ற உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ளது.

    எனவே 19.10.2021 அன்று முதல் கீழ்கண்ட போக்குவரத்து மாற்றங்கள் செய்யப்படுகிறது.

  1. புரசைவாக்கம் நெடுஞ்சாலையில் மில்லர்ஸ் சாலை சந்திப்பு முதல் கெல்லீஸ் சந்திப்பு வரை ஒரு வழி பாதையாக மாற்றப்படுகிறது.
  2. புரசைவாக்கம் நெடுஞ்சாலை வழியாக மில்லர்ஸ் சாலை சந்திப்பிலிருந்து கெல்லீஸ் நோக்கி செல்லலாம்.
  3. மில்லர்ஸ் சாலையிலிருந்து ரங்கநாதன் அவென்யூ வழியாக இடது புறம் திரும்பி செல்ல அனுமதியில்லை. அத்தகைய வாகனங்கள் மில்லர்ஸ் சாலையில் நேராக சென்று புரசைவாக்கம் நெடுஞ்சாலை, கெல்லீஸ் சந்திப்பு மற்றும் பால்பர் சாலை வழியாக செல்லலாம்.
  4. கெல்லீஸ் சந்திப்பிலிருந்து புரசைவாக்கம் நெடுஞ்சாலை வழியாக மில்லர்ஸ் சாலை சந்திப்பு நோக்கி செல்ல இயலாது.
  5. கெல்லீஸ் சந்திப்பிலிருந்நு புரசைவாக்கம் நெடுஞ்சாலை வழியாக மில்லர்ஸ் சாலை சந்திப்பை நோக்கி செல்ல கூடிய இலகு ரக வாகனங்கள், கெல்லீஸ் சந்திப்பிலிருந்து கெல்லீஸ் சாலை, ரங்கநாதன் அவென்யூ மற்றும் மில்லர்ஸ் சாலை வழியாக செல்லலாம்.
  6. கெல்லீஸ் சந்திப்பிலிருந்து புரசைவாக்கம் நெடுஞ்சாலை வழியாக மில்லர்ஸ் சாலை சந்திப்பை நோக்கி செல்ல கூடிய பேருந்துகள் மற்றும் கனரக வாகனங்கள் கெல்லீஸ் சந்திப்பிலிருந்து பால்பர் சாலை, ஆர்ம்ஸ் சாலை மற்றும் மில்லர்ஸ் சாலை வழியாக செல்லலாம்.
  7. அண்ணாநகரிலிருந்து ஹார்லீஸ் சாலை வழியாக புரசைவாக்கம் நெடுஞ்சாலை வழியாக மில்லர்ஸ் சாலை சந்திப்பை நோக்கி செல்ல கூடிய பேருந்துகள் மற்றும் கனரக வாகனங்கள், ஹார்லீஸ் சாலையில் பால்பர் சாலை சந்திப்பில் வலது புறமாக திரும்பி, பால்பர் சாலை, ஆர்ம்ஸ் சாலை மற்றும் மில்லர்ஸ் சாலை வழியாக செல்லலாம்.

       வாகன ஓட்டிகள் ஒத்துழைப்பு நல்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறார்கள்.

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Notice: ob_end_flush(): failed to send buffer of zlib output compression (0) in /home/hyqadrt/public_html/wp-includes/functions.php on line 5107