பாகிஸ்தானில் 90 பயணிகளுடன் சென்ற விமானம் விழுந்து நொறுங்கி

பாகிஸ்தானில் 90 பயணிகளுடன் சென்ற விமானம் விழுந்து நொறுங்கி விபத்துக்குள்ளானது..! லாகூரில் இருந்து கராச்சி நோக்கி சென்ற சென்ற விமானம் விழுந்து நொறுங்கியது

Read More