தென்னிந்திய ஓட்டுனர் பயிற்சிப் பள்ளி கூட்டமைப்பின் ஆலோசனை கூட்டம்

    திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள கண்ணிபிரான் காலனியில் நட்சத்திர ஹோட்டலில் தென்னிந்திய ஓட்டுனர் பயிற்சிப் பள்ளி கூட்டமைப்பின் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெற்றது. IDTR எனப்படும் ஓட்டுனர் பயிற்சி ஆராய்ச்சி நிறுவன மானது மிகப்பெரிய அளவில் திருவண்ணாமலை மாவட்டத்தில் உள்ள புதூர் என்னும் இடத்தில் 33 ஏக்கர் பரப்பளவில் மிகப்பெரிய அளவில் இதற்கான கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்தும் செயல்பாடுகள் ஆனது தமிழக அரசின் ஒத்துழைப்போடு தற்போது தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்றும் இந்த ஓட்டுனர் பயிற்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனமானது ஓட்டுனர் பயிற்சி பள்ளி வைத்துள்ள உரிமையாளர்களின் வாழ்வாதாரம் ஆனது கணிசமான முறையில் உயரக்கூடும் என்று தென்னிந்திய ஓட்டுனர் பயிற்சி பள்ளியின் கூட்டமைப்பின் தலைவரான சண்முகம் அவர்கள் தெரிவித்தார். மேலும்ஓட்டுனர் பயிற்சி பள்ளிகளை புதிதாக துவங்க இருக்கும் உரிமையாளர்களுக்கும் இந்த ஓட்டுனர் பயிற்சி ஆராய்ச்சி நிறுவனமானது மிகப்பெரிய அளவில் ஒத்துழைப்பு அளிக்கும்.…

Read More