தமிழ்நாடு வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பி சென்னை மண்டல ஆலோசனை கூட்டம்.

மத்தியில் எந்த அரசு அமைத்தாலும் வணிகர்களின் நீண்ட நாள் கோரிக்கைகளை நிறை வேற்றிட பேரமைப்பு போராடும் .

மே 5 ஆம் தேதி வணிகர் சங்கங்களின் பேரமைப்பின் 36 வது மாநில மாநாடு சென்னை இராயப்பேட்டை ஓய்.எம்.சி.ஏ.மைதானத்தில் நடைபெற உள்ளது.

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *