ஆணையர் பிரகாஷ் சுமார் 10 மணி அளவில் சென்னை அண்ணா யுனிவர்சிட்டி உள்ள குரோனா நோயாளிகளுக்கான படுக்கை அறையை பார்வையிட்டு சென்றார்

சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரகாஷ் சுமார் 10 மணி அளவில் சென்னை அண்ணா யுனிவர்சிட்டி உள்ள குரோனா நோயாளிகளுக்கான படுக்கை அறையை பார்வையிட்டு சென்றார்,

Related posts

Leave a Comment