கழக தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு மண்டலச் செயலாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள,

கழக தகவல் தொழில்நுட்பப் பிரிவு மண்டலச் செயலாளர்களாக நியமிக்கப்பட்டுள்ள, திரு.அஸ்பயர் K.சுவாமிநாதன் (சென்னை மண்டலம்), திரு.M.கோவை சத்யன் (வேலூர் மண்டலம்), திரு.சிங்கை G ராமச்சந்திரன் (கோவை மண்டலம்), திரு.V.V.R.ராஜ் சத்யன் (மதுரை மண்டலம்) ஆகியோர் நேரில் சந்தித்து வாழ்த்து பெற்றனர்.

Related posts

Leave a Comment