பாகிஸ்தானில் 90 பயணிகளுடன் சென்ற விமானம் விழுந்து நொறுங்கி

பாகிஸ்தானில் 90 பயணிகளுடன் சென்ற
விமானம் விழுந்து நொறுங்கி
விபத்துக்குள்ளானது..!
லாகூரில் இருந்து கராச்சி நோக்கி சென்ற
சென்ற விமானம் விழுந்து நொறுங்கியது

Related posts

Leave a Comment