ஆந்திர மாநிலத்தில் பத்திரிக்கையாளர்களுக்காக ரூ.10லட்சம் காப்பீட்டு திட்டத்திற்கான கோப்பில் ஆந்திர மாநில முதல்வராக பதவியேற்ற ஜெகன்மோகன் ரெட்டி கையெழுத்திட்டார்.

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *