மருத்துவர் ஒருவரை அண்டை வீட்டார் மலர் தூவி வரவேற்ற வீடியோவை பிரதமர் மோடி பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்

20 நாட்கள் மருத்துவமனையில் சேவை செய்துவிட்டு வீடு திரும்பிய மருத்துவர் ஒருவரை அண்டை வீட்டார் மலர் தூவி வரவேற்ற வீடியோவை பிரதமர் மோடி பகிர்ந்து கொண்டுள்ளார்

Related posts

Leave a Comment