வாக்காளர் பெயர் சேர்ப்பு முகாம்..!

தமிழகத்தில் வாக்காளர் பட்டியலில் பெயர் சேர்க்க சிறப்பு முகாம் இன்றும், நாளையும் நடைபெறுகிறது..

*18 வயது நிறைவடைந்த புதிய வாக்காளர்களும் பட்டியலில் பெயர் சேர்ப்பதற்காக விண்ணப்பிக்கலாம்..

#electioncommission #VoterID

 

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *