மறைந்த முன்னாள் சபாநாயகர் பி.எச்.பாண்டியன் அவர்களின் உடலுக்கு

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு துணை முதலமைச்சர் திரு ஓ.பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் நேரில் அஞ்சலி செலுத்தினார்.

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published.