இரா முருகன் அவர்கள் மாதவரம் எஸ்.சுதர்சனம் .MLA அவர்களுக்கு தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் கூறினார்

மாதவரம் எஸ்.சுதர்சனம் .MLA சென்னை வடகிழக்கு மாவட்ட கழக செயலாளர் அவர்களை
இரா முருகன் புழல் ஒன்றிய துணை செயலாளர் தீபாவளி வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்த போது எடுத்த படம்

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *