அரசு மலர் ஆசிரியர் வி.பாலமுருகன் கொட்டிவாக்கம் A.கிருஷ்ணமூர்த்தி Ex MC அவர்களை சந்தித்து சால்வை அணிவித்து இனிய பிறந்தநாள் வாழ்த்துக்கள் தெரிவித்தேன்,

 

கொட்டிவாக்கம் 181 வது வட்டக் கழக செயலாளர் கொட்டிவாக்கம் A.கிருஷ்ணமூர்த்தி Ex MC அவர்களுக்கு இனிய பிறந்தநாள் நல்வாழ்த்துக்கள்

 

அனைவரும் வாழ்த்துங்கள்

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *