தமிழன் டிவி தயாநிதி நிருபர் இன்று காலையில் 4 மணிக்கு இயற்கை எய்தினார்,

 

என்பதனை மனவருத்தத்துடன் தெரிவித்து கொள்கிறேன்.

 

அவருடைய இழப்பு பேரிழப்பு ஆகும்.

 

அவருடைய ஆன்மா சாந்தி அடைய இறைவனை வேண்டுகிறேன்.

 

அவரை பிரிந்து வாடும் குடும்பத்தார் மற்றும் உறவினர்களுக்கும் பத்திரிக்கையாளர் நண்பர்களுக்கும் அனைவருக்கும் ஆறுதலை தெரிவித்து கொள்கிறேன்,

தமிழன் டிவி தயாநிதி நிருபர் இன்று காலையில் 4 மணிக்கு இயற்கை எய்தினார்,

என்பதனை மனவருத்தத்துடன் தெரிவித்து கொள்கிறேன்.

அவருடைய இழப்பு பேரிழப்பு ஆகும்.

அவருடைய ஆன்மா சாந்தி அடைய இறைவனை வேண்டுகிறேன்.

அவரை பிரிந்து வாடும் குடும்பத்தார் மற்றும் உறவினர்களுக்கும் பத்திரிக்கையாளர் நண்பர்களுக்கும் அனைவருக்கும் ஆறுதலை தெரிவித்து கொள்கிறேன்,

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *