ஜிப்மர் மருத்துவமனை முன்பு போராடுபவர்கள் நோயாளிகளுக்கு எதிரானவர்கள் என துணை நிலை ஆளுநர் தமிழிசை கருத்து

#JIPMER #TamilisaiSoundararajan #Patients #Tamil  #Puducherry #Tamilisai #Soundararajan

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *