கோவை மாவட்டம் பெரிய நாயக்கன் பாளையம் அசோகபுரம் ஊராட்சியில் சிறப்பு கிராம சபா கூட்டம் நடை பெற்றது.

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *