தக்காளி விலை நிலவரம்: கலெக்டர் சமீரன் ஆய்வு
கோவை ஆர்எஸ் புரம் உழவர் சந்தையில் கலெக்டர் ஜி.எஸ்.சமீரன் தக்காளி விலை நிலவரம் குறித்து வியாபாரிகளிடம் கேட்டறிந்தார்.

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *