நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்திற்கு உட்பட்ட பகுதிகளில் மழை மற்றும் வெள்ளம் சார்ந்த புகார்களை தெரிவிக்க

உதவி எண்கள் 1077, 04365 251992, 8438669800
– மாவட்ட ஆட்சியர் அறிவிப்பு.

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *