*10, 11 தேதிகளில் எங்கு எவ்வளவு மழை பெய்யும்? இந்தியா வானிலை ஆய்வு மையம் வெளியிட்டிருக்கும் தகவல்*

*சிவப்பு எச்சரிக்கை என்பது 24 மணி நேரத்தில் 20 செ.மீ.க்கு மேல் கனமழை பெய்யும்.*

*ஆரஞ்சு எச்சரிக்கை என்றால் 6 செமீ முதல் 20 செமீ மழை வரை அதிக மழை பெய்யும்.*

*மஞ்சள் எச்சரிக்கை என்பது 6 முதல் 11 செமீ வரையிலான கனமழையைக் குறிக்கிறது.*

அ.சா.அலாவுதீன் முதன்மை மண்டல செய்தியாளர்
நமது தேடல்

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *