கோவை மாவட்டம் காளப்பட்டி சாலையில் அரோமா பேக்கரி புதிய கிளை திறக்கப்பட்டது. இவ்விழாவில் கதிர்வேல் அவர்களின் முன்னணியில் நடைபெற்றது. நிகழ்ச்சியில் நிர்வாகிகளும் மற்றும் பணியாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *