மாரத்தான் வீரர் அவர்களுக்கு காலணிகளை வாங்கி பரிசளித்த கனிமொழி…! Arasu Malar

#மாரத்தான் #போட்டியில் #பங்கேற்ற #வீரர், #வீராங்கனைகள் தங்களுக்கு காலணிகள் இல்லை என்று கூறவும், உடனடியாக அவர்களை கடைக்கு அழைத்து #காலணிகளை வாங்கி #பரிசளித்த அக்கா #கனிமொழி #கருணாநிதி எம்பி அவர்கள்!

By V.BALAMURUGAN 9381811222

Arasumalar.com Amtv.asia Arjunatv.in மக்கள் வெளிச்சம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *